Το παρόν και το μέλλον της τροφής μας

Η βιώσιμη γεωργία παράγει υγιεινή και ασφαλή τροφή, εξασφαλίζει το παρόν και το μέλλον της γεωργίας και της τροφής μας και προστατεύει το έδαφος, το νερό, το κλίμα και τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Είναι λύση εφικτή με πολλαπλά οφέλη για μας και τις επόμενες γενιές και μάλιστα τα πρώτα της βήματα εφαρμόζονται ήδη στην Ελλάδα από λίγους αλλά πρωτοπόρους παραγωγούς.

Οι πρωτοπoροι

Το πρώτο βήμα προς τη βιώσιμη γεωργία είναι τα ελληνικά κτηνοτροφικά φυτά (όπως κουκί, ρεβίθι, μπιζέλι, λούπινο) που χρησιμοποιούνται ήδη από πρωτοπόρους αγρότες και κτηνοτρόφους, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι καλλιέργειες αυτές έχουν περιβαλλοντικά, κοιvωνικά και οικονομικά οφέλη για τους ίδιους τους παραγωγούς, τις τοπικές οικονομίες αλλά και ολόκληρη τη χώρα που χρειάζεται επειγόντως τόνωση και ανασυγκρότηση στον αγροτικό τομέα και αυτάρκεια και απεξάρτηση από τις εισαγωγές στον κτηνοτροφικό.

Αγροτες
Καλλιεργούν ελληνικά κτηνοτροφικά φυτά, όπως το κουκί, το ρεβίθι, το λούπινο και το μπιζέλι, που δεν είναι μεταλλαγμένα ενώ είναι εύκολες καλλιέργειες χαμηλού κόστους που απαιτούν λιγότερο νερό, φυτοφάρμακα και λιπάσματα.
Κτηνοτροφοι
Έχουν αντικαταστήσει στις ζωοτροφές την πανάκριβη και μεταλλαγμένη σόγια με ελληνικά κτηνοτροφικά φυτά, στηρίζοντας έτσι την τοπική αγροτική παραγωγή ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν την ασφαλή διατροφή των ζώων, άρα και των ανθρώπων.

Λενε:

καλλιεργεις

ήδη κτηνοτροφικά φυτά;

Τοτε μπες στο χαρτη!

Πώς; Συμπλήρωσε τη φόρμα εδώ.

Χάρτης με ενδεικτικές καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών στην Ελλάδα. Ενημερώνεται συνεχώς με νέες πληροφορίες.